Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/valler-vgs

Valler videregående skole

Vårt motto er hjerte og ånd, vilje og ansvar.

Hjerte for raushet og omsorg for mennesker og miljø.

Ånd for etisk bevissthet og intellektuelt engasjement.

Vilje for utholdenheten som kreves for å nå målene vi setter oss.

Ansvar for å se andres behov for hjelp og stå til rette for egne handlinger.

Velkommen til åpen dag for elever på 10.trinn og foresatte.
 

Vi har laget en informasjonsfilm for elever i 10.klasse, der elever og ledelsen ved Valler forteller om det faglige og sosiale miljøet på skolen.

Se filmen her

Foresatte inviteres til et digitalt informasjonsmøte i teams kl. 19.30 den 20.januar med følgende programposter:
Presentasjon av skolen ved rektor. Skolestart. Elevtjenesten. Fagtilbud. Resultater. Eksternt samarbeid. Svar på spørsmål i "chaten".

Her kan du se lysbildene fra informasjonsmøtet den 20.januar (PPTX, 6 MB)

Les om Vallers utdanningstilbud her

Hvorfor valgte du Valler? Se noen elever fortelle sin historie.

Aktuelt

Kalender

Til toppen