Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/valler-vgs

Siste oppdatering om koronasituasjonen og undervisning.

De videregående skolene i Asker og Bærum er på gult smittenivå fra og med onsdag 3.februar. Det betyr at alle elever igjen kan møte til undervisning på skolen. Det er for øyeblikket én smittet elev på Valler. Vi oppdaterer denne saken forløpende. 

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

 

 

Smittesituasjon på Valler

Ved inngangen til vinterferien fikk vi melding om at to elever i 3.klasse hadde testet positivt på covid-19. Alle elever på 3.trinn måtte teste seg og i karantene. Eksemplarisk opptreden fra elevene har gjort at smitten ikke har spredt seg. Vi kan derfor være på gult nivå.

Brev 1 fra kommuneoverlegen (DOCX, 84 kB)

Brev 2 fra kommuneoverlegen (DOCX, 84 kB)

Gult nivå på Valler

Det er besluttet at de videregående skolene i Bærum skal være på gult smittenivå fremover.

Vi er i løpende dialog med kommuneoverlegen i Bærum om smittesituasjonen, og hvor lenge vi må være i gul beredskap.

Følgende smittevern gjelder for gult nivå på skolene:

1) Ingen syke skal møte på skolen.
2) God hygiene.
3) Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.

Det er fortsatt svært viktig at elever melder fra til faglærer dersom de ikke kan følge undervisningen på skolen eller digitalt. 

 

Til toppen