Rett til et trygt skolemiljø

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende.

Vennskap og faglig samarbeid

Vi jobber aktivt og samarbeider om et best mulig psykososialt miljø for elevene på Valler. 

 

Til toppen