Avdelinger

Valler er en ren studiespesialiserende skole.

Vi er organisert i fire avdelinger.

Avdeling for realfag
Avdelingsledere: Tom Tallak Solbu og Ann-Kristin Hjelde

Avdeling for norsk
Avdelingsleder: Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Avdeling for språk, økonomi og kroppsøving
Avdelingsleder: Live Marie Toft Sundbye

Avdeling for samfunnsfag
Avdelingsleder: Brage Sandmoen

Til toppen