Internasjonalisering

To hender med kart på  - Klikk for stort bilde Pixabay.com/CC0  

Mål og ambisjoner med internasjonaliseringen

Valler vgs. har ambisjoner om å gi elever og lærere mulighet for internasjonale bekjentskaper faglig og kulturelt, både digitalt og fysisk. Vi ønsker at fremmedspråkklassene på Vg1 og Vg2 skal få mulighet til å møte elever i målspråkland via digitale møter. 

I tillegg søker vi å få med elever på diverse «Erasmus+» -prosjekter. EU-midler deles ut til kulturell utveksling, der vi kan oppnå fysisk utveksling til målspråklandene Spania, Tyskland og Frankrike. På denne måten kan spesielt interesserte elever få mulighet til å reise til andre land i løpet av tiden de går på Valler vgs.

Fordypning og utveksling 

Valler vgs. tilbyr fordypning i fremmedspråk nivå 3 dersom det er elever nok til å opprette klasser. På Vg3 er det lagt inn tur til målspråklandet i løpet av vårsemesteret. Vi samarbeider også med naboskolene våre for å sikre elever tilbud i fordypning.

Kulturell utveksling er også viktig for lærere, og vi vil arbeide for at lærere ved Valler skal kunne dra til skoler i andre land for å oppleve hvordan det undervises der og hvordan skolesystemet er organisert. Vi tror dette vil gi våre lærere kunnskap og motivasjon til å undervise enda bedre her på Valler.

Til toppen